Gallery

 
 • “Гэгээн хайр“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower left corner

   
 • “Дурлал“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower right corner

   
 • “Зөөлөн хайр“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower right corner

   
 • “Нялх анир“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower right corner

   
 • “Нялх цэцэг“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

   
 • “Сэтгэлд ургасан үдэш“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower right corner

   
 • “Хайр“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower left corner

   

   

   
 • “Хээнцэр“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower right corner

   
 • “Хээнцэр“ Цэцгийн үзэсгэлэн

  Artist:

  "Хээнцэр"

   
 • “Чамдаа“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower right corner

   
 • “Эгшиглэн“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower right corner

   
 • “Ялгуун“

  Artist: Davaanyam Lkhamaa

  oil on canvas

  signed lower right corner