хөх уулсын бичээс

oil on canvas

 


хөх уулсын бичээс

 

Description: